home

Lactatiekundige IBCLC *

Meer en meer moeders kiezen terug voor borstvoeding. Het is het mooiste wat je je baby die prille levensmaanden kan geven en als alles goed gaat zullen jij en je baby er ook veel van genieten.

Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om borstvoeding van in het begin goed te laten verlopen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak kan een snelle tussenkomst en een goede begeleiding hier veel problemen voorkomen.
Indien je borstvoeding geeft, maar het loopt niet zoals je verwacht had, kan je beroep doen op een lactatiekundige. De redenen kunnen heel uiteenlopend zijn, maar ook voor steun en aandacht kan zij veel voor je betekenen.

Bij welke problemen kan je op mij beroep doen als lactatiekundige IBCLC?

 • Normale fysiologie van de borstvoeding leren begrijpen tijdens de zwangerschap met het oog op een goede start na de geboorte. (prenatale lessen aan huis)
 • Begeleiding de eerste dagen na de geboorte voor een goede aanlegtechniek aan te leren en fysiologie van de borstvoeding aan te leren.
 • Tepelkloven en pijn bij het drinken.
 • Begeleiding van borstvoeding bij een premature baby bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • Afleren van het gebruik van een tepelhoedje.
 • Problemen zoals stuwing, verstopte melkklieren, aanlegproblemen.
 • Borstontsteking.
 • Relactatie ( terug beginnen met borstvoeding nadat men gestopt is na een bepaalde periode).
 • Verminderde melkproductie, trage gewichtstoename.
 • Te veel melkproductie.
 • Onrust aan de borst, moeilijke nachten.
 • Borstvoeding geven bij meerlingen.
 • Ongerustheid bij de ouders tijdens de borstvoedingsperiode.
 • Afkolven: uitleg toestellen, begeleiding
 • Spenen (overgang naar vaste voeding).
 • Ziekte, handicap van de moeder en/of de baby.
 • Overleg met collega's in verband met specifieke vragen rond borstvoeding.

* IBCLC: International Board Certified Lactation Consultant: Erkenning internationaal diploma lactatiekundige.

*Voor het wegen van uw baby maak ik gebruik van een klasse III, medisch gekeurde weegschaal: De Marsden M-300. Deze weegschaal heeft een nauwkeurigheid tot 2 gr. Ze beschikt over een ruime schaal waarin de baby op een comfortabele manier kan gewogen worden.