10 vuistregels borstvoeding

In 1991 startte de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef een nieuw initiatief om borstvoeding te beschermen en te ondersteunen in alle materniteiten ter wereld. Hiermee werd de start gegeven voor de oprichting van het "Baby Friendly Hospital Initiative", het Baby Vriendelijk Hospitaal Initiatief. Dit initiatief wordt ondersteund door een plan waarin tien vuistregels zijn opgenomen waaraan een materniteit die zich borstvoedingsvriendelijk wil opstellen moet voldoen.

In België hebben tot nu toe 22 materniteiten het label ontvangen. Dat betekent dat ongveer 19 % van alle geboortes in België plaats vinden in een babyvriendelijk ziekenhuis.

Lijst Babyvriendelijke ziekenhuizen België:

 

 • Erasmusziekenhuis, Brussel 
 • Kliniek Sint-Jan, Brussel 
 • CHU BRUGMANN, Brussel 
 • Centre Hospitalier Universitaire Hôpital St Pierre,Brussel 
 • Hôpitaux Iris Sud, Site Etterbeek-Ixelles 
 • Sint Vincentiusziekenhuis Antwerpen 
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
 • AZ Jan Palfijn, Gent 
 • Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas, Gent Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem 
 • Virga Jesse, Hasselt 
 • Heilige Hart Ziekenhuis, Roeselare 
 • Henry Serruysziekenhuis, Oostende 
 • UZ Leuven Gasthuisberg, Leuven 
 • Clinique Saint Pierre, Ottignies 
 • CHU Tivoli, La Louvière 
 • CHBAH Bois de l'Abbaye et de Hesbaye, Seraing 
 • Centre Hospitalier de l'Ardenne, Libramont 
 • Centre Hospitalier Régional de Namur, Namur 
 • Hôpital Princesse Paola-IFAC/VIVALIA, Marche-en-Famenne 
 • Maternité des Dix Lunes- RHMS, site de Ath 
 • Maternité RHMS, site de Baudour  

 

Wereld Gezondsheids Organisatie (WHO)
Richtlijnen ter bevordering van Borstvoeding
Tien vuistregels tot het welslagen van Borstvoeding

 1. Een geschreven borstvoedingsbeleid opstellen dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers
 2. Aan alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid
 3. Alle zwangere vrouwen voorlichten over de voordelen en de praktijk van het borstvoeding geven
 4. Moeders binnen het half uur na de geboorte helpen met de borstvoeding
 5. Aan alle moeders uitleggen hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe ze hun melkproduktie in stand kunnen houden, zelfs als moeder en kind gescheiden worden
 6. Aan pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding geven, nog extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. Moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven. (rooming-in)
 8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen wordt geen speen of fopspeen gegeven.
 10. De vorming van borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen)aanmoedigen en de moeder bij het verlaten van de instelling hier naar doorverwijzen

Uitleg bij de tien vuistregels :(UNICEF,The Global Criteria for the WHO/UNICEF BFHI.New York, 1992)